Fahriye Zaviyesi

1329-1330 yıllarında medreseyi inşa eden kadı Fahrettin bin Muhammed Fazlullah’a atfen Fahriye Medresesi olarak isimlendirilmiştir. Başlangıçta dini ilimlerin okutulacağı medrese olarak kullanılması için vakfedilen yapı, sonraları sufi tekkesine dönüştürülmüştür. Bir namazgah ve üç odadan oluşan medrese binasının büyük bir bölümü 1969 yılında İsrail işgal güçleri tarafından yıkılmıştır. Fahriye Medresesinin namazgâhı, dikdörtgen şeklinde bir alandan oluşmakta ve bu alanda üzerinde Osmanlı döneminde inşa edilmiş büyük bir kubbe bulunan üç adet sütun yer almaktadır. Öte yandan namazgah içerisinde kızıl taşlarla süslenmiş bir mihrap da yer almaktadır.