El Hızır Zaviyesi

Bu zaviye, Mescid-i Aksa’nın kuzeybatı yönünde, Hızır Kubbesinin alt tarafındadır. Eyyubiler döneminde yapılan bu eser, zamanında zahitlerin, abidlerin zikir meclisi için toplandıkları bir mekândı. Memluklular döneminde bu kimliğinden uzaklaştı ve oda olarak kullanıldı. Yakın dönemde ise Mescid-i Aksa’da taş ve mermer işlerinin yapıldığı atölye olarak kullanılmaktadır.