El-Basatamiyye El-Samidiyye Zaviyesi

Bu zaviye, Mescid-i Aksa’nın doğu yönündedir. Memluklular döneminde inşa edilmiş ve ismi meşhur sufi şeyhlerinden Ebu Yezid Tayfur El Basatamiyye nisbeten verilmiştir. Burası, zahitlerin ve abidlerin sürekli ibadet ettiği mübarek bir mekândır. 1495  yılında (hicri 900) yapılan bu zaviyeden İslam âlimi Şeyh Mucir Eddin El-Hanbeli el yazma eserinde bahsetmektedir.