İmam Gazali Zaviyesi

Bu zaviye, Mescid-i Aksa’nın kuzeydoğu tarafında, Babul Rahme’ye bitişiktir. Bu eser, 636 yılında (hicri 15) Şeyh Nasır İbrahim El-Makdisi tarafından inşa edilmiştir. İnşa edildiğinde El Nasiriyye veya El Nasriyye Medresesi olarak isimlendirilip kullanılıyordu. Daha sonra El Gazali Medrese Kütüphanesi olarak tanındı. İmam Gazali (r.a.), bu mekânda itikâfa girmiş ve meşhur eseri olan İhya-u Ulumiddin'in büyük kısmını burada yazmıştır. El-Melik El-Muazzam İsa tarafından yenilenen mekânda Kur’an Kerim’in okutulmaya, nahiv ve sarf ilimleri öğretilmeye başlanmıştır. Eyyubiler ve Memluklular döneminde âlimlerin ve talebelerin çokça ziyaret ettiği kütüphane, yapılan bağışlarla gün gün yeni eserler ilave edilerek zenginleşmiştir. Zamanın en değerli, en kıymetli el yazma eserleri bu kütüphanede mevcuttur.