Revaklar

Revak, iki saf halindeki sütunların arasında kalan koridora denilmektedir. Birçok araştırma Mescid-i Aksa’nın üç revaktan oluştuğunu göstermektedir. Bu revaklar Mescid-i Aksa’nın doğu, kuzey ve batı surları boyunca uzanıyordu. Ancak bugün için sadece kuzey ve batı cephelerindeki revaklar mevcuttur.

Revaklar, namaz kılanların kapılardan mescidin iç kısımlarına intikalini kolaylaştıran üstü kapalı koridor ve gölgelikler olarak hizmet vermektedirler.