Kuzey Revak

Mescid-i Aksa’nın kuzey cephesi boyunca uzanan üstü çatılı koridordur. Eyyubiler ve Memlukler döneminde 1213-1367 yılları arasında (hicri 610-769) Mescidin kuzey bölgesinde bulunan kısımlar arasında geçişlerin kolaylaştırılması amacıyla farklı aşamalar halinde inşa edilmiştir. Osmanlılar döneminde kapatılmış, ardından tekrar açılmıştır.