Batı Revak

Mescid-i Aksa’nın batı cephesi boyunca uzunlamasına 55 hücreden oluşan üstü çatılı koridordur. Memlukler döneminde 1307-1336 yılları arasında (hicri 707-737) farklı aşamalar halinde mescidin batı bölgesinde bulunan kısımlar arasında geçişlerin kolaylaştırılması amacıyla inşa edilmiştir. Çatısı bir dizi sivri kemer kümesine dayanan, çapraz kubbelere sahip taş kafeslerden oluşur. Koridorun tabanı Mescid-i Aksa sahasından biraz daha yüksek taş levhalarla kaplıdır. Bu revaklarda geçmişte ilim meclisleri kurulmaktaydı.