Selahaddin Eyyubi Mihrabı

Selahaddin Eyyubi Mihrabı, Kıble Mescidi'nin ana mihrabıdır. Emeviler tarafından Kıble Mescidi inşa edildiğinde yapılmış, Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs'ü fethi ile bu ismi almıştır. Mihrap, Mescidin tam orta koridoruna denk gelmektedir. İlk yapıldığında Kıble Mescidi 15 revaktan oluşuyordu, depremlerle oluşan hasar nedeniyle Mescid küçültüldü ve günümüzde Mescidin 7 revakı bulunmaktadır.

Mihrap, birçok deprem ve yangın görmesine rağmen hiç zarar görmemiş, orijinal halini muhafaza etmektedir. Üzerindeki vakfiye de orjinal haliyle bulunmaktadır. Sultan Selâhaddin Eyyubi Kudüs’ü fethettiğinde mihrabın üzerindeki haçlılardan kalma hayvan figürlerini ve hristiyan sembollerini temizlettirdi. Mihrabın üst tarafına yeşil, sarı renkli mozaiklerden bir vakfiye yapıldı. Ziyaretçilerin çok ilgisini çeken eserlerden olan vakfiyede ’Bismillahirrahmanirrahim bu mukaddes mihrabın yenilenmesini emreden ve takva üzerinde inşa edilen Mescid-i Aksa’yı yenileyen Allah’ın velisi ve kulu Yusuf Bin Eyyub Abul Muzaffer Melik Ennasır dinin ve dünyanın selahı, Fetihi ona nasip eden hicri 583 yılında bu nimetin devamını dileyen affa ve mağfirete mazhar olmak isteyen’’ yazılıdır.