Kasımpaşa Sebili

Mescid-i Aksa sahasının batı tarafında, Eşrefiye Medresesi’nin karşısında yer almakta olup, aynı zamanda Tenkeziye Medresesi binasının yakınında olması nedeniyle "Mahkeme Kapısı Sebili" olarak diye de isimlendirilir. 1527 yılında (hicri 933) Kanuni Sultan Süleyman döneminin Kudüs valisi olan Kasım Paşa tarafından inşa edilmiştir.