Kayıdbay Sebili

Mescid-i Aksa meydanının batı tarafında yer almakta olup, yüksek ve güzel bir yapıdır. Mimari ve süsleme sanatlarına sahiptir. Sultan Kayıtbay tarafından 1461 yılında (hicri 865) inşa edilmiş olan sebil, Osmanlı Padişahı II. Abdülhamit döneminde 1882 yılında (hicri 1331) yenilenmiştir.