Burhaneddin Minberi Sebili

1998 yılında (hicri 1418) Mukaddesat-ı İmar Kurulu tarafından inşa edilmiş olup, üzerinde yirmi dört adet musluk bulunmaktadır.