Melik İsa Kaynağı

Bu su kaynağı, Kubbetüs Sahra’nın batı yönündedir. Kaynağın üzerindeki vakfiyede, Eyyubiler sultanı Melik İsa zamanında 1210 yılında (hicri 607) Muhammed Bin Urva tarafından inşa edildiği yazılıdır. Yağan yağmurlar, borular vasıtasıyla kaynağın içine alınıp muhafaza edilmektedir. Mescid-i Aksa’nın su ihtiyacını gideren üç büyük kaynaktan birisidir. Osmanlı döneminde üzerinde ve yan taraflarında farklı eserler inşa edilmiştir. Günümüzde kaynağın bir kısmı acil durumlar için revir olarak kullanılmaktadır.