El Mansura Su Kaynağı

Bu kaynak, Mescid-i Aksa’nın tam batı yönündedir. Kaynak, El-Aksa’nın sınırları dışındadır. En kolay Mathara Kapısından çıkılarak ulaşılır. Eyyubiler döneminde 1193 yılında (hicri 589) Sultan El-Mansur Kalavun tarafından inşa ettirildiği için bu isimle bilinir. 1268 yılında (hicri 666) Emir Alaadin El-Busayri tarafından restore ettirilen bu kaynak hakkında tarihçi Bin Fadlullah 1345 yılında (hicri 746) yazdığı eserinde bahsetmiştir. Osmanlı döneminde El-Mathara ismiyle de anılan kaynak, Yüksek İslam Meclisi tarafından birçok kez yenilendi.