Güney Kemeri

Emeviler döneminde inşa edilen kemer, Abbasî, Fatımi ve Osmanlılar dönemlerinde yenilenmiştir. 1982 yılında (hicri 1402) restore edilen kemerin yüksekliği 6,5 metredir. Kubbetüs Sahra alanının güney tarafında bulunmaktadır. Mescid-i Aksa binası, El Ke’es (Şadırvan) Sebili ve Kubbetüs Sahra arasında tam ortada bulunmaktadır. Batı tarafından Mizan Kubbesi diye de bilinen Burhaneddin Minberine bitişiktir. Kemerin üzerinde namaz vakitlerini tespit etmek için 1907 yılında Osmanlılar tarafından yaptırılan bir güneş saati bulunmaktadır.