Güneydoğu Kemeri

1021 yılında (hicri 412) Fatımiler döneminde Emir Leys üd devle Anoşkin El Gavri tarafından inşa edilmiş olup, 1211 yılında (hicri 608) Eyyubiler döneminde yenilenmiştir. Yüksekliği 6,5- 7 metre arasındadır. Kubbetüs Sahra alanının güney tarafında doğu yönüne doğru yer almaktadır ve ekseni Silsile kubbesinin ekseni ile birleşmektedir. Ayrıca Mescid-i Aksa’nın doğu meydanına doğru ulaşmaktadır. Banisi Emir Anoşkin El Gavri’ye atfen bu kemer “El Gavri Makamı” diye isimlendirilmektedir.