Doğu Kemeri

Emeviler döneminde inşa edilmiş ve Abbasiler döneminde yenilenmiş olan bu kemer 6,5 metre yüksekliğindedir. Mescid-i Aksa’da bulunan bütün kemerler arasında en geniş olanıdır. Kubbetüs Sahra alanının doğu tarafında bulunmaktadır. Bu açıdan tek olan kemerin altında Esbat Kapısına varan çinili koridorda insanlar namaz kılmaktadırlar. Eksen olarak yaklaşık Silsile Kubbesi ile birliktedir. Aynı zamanda bu kemer, "Burak Merdiveni" diye de isimlendirilmektedir. Bu durum, kemerin Emeviler döneminde var olduğunun delili sayılmaktadır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in İsra gecesinde Sahra’ya doğru buradan geçmesi nedeniyle bu adı aldığını söyleyenler varsa da, bunun hakkında herhangi bir delil bulunmamaktadır.