Kuzey Kemeri

Memlukler döneminde 1321 yılında (hicri 721) Sultan Eşref Şaban döneminde inşa edilen kemerin yüksekliği 7,5 metredir. Kubbetüs Sahranın kuzey tarafında bulunmakta olup, El Atem kapısı ile bağlantılıdır. Bu kapı ile Kubbetüs Sahra arasında orta noktada bulunmaktadır.