Kuzeybatı Kemeri

Memlukler döneminde 1376 yılında (hicri 778) inşa edilmiş, Osmanlılar döneminde ise yenilenmiştir. Yüksekliği 7 metredir. Kubbetüs Sahra meydanının batı tarafında, kuzey köşede yer almaktadır. Nazır Kapısı ile Demir Kapı arasında, tam ortada bulunmaktadır.