Günetbatı Kemeri

1472 yılında (hicri 877) Sultan Eşref Kayıtbay tarafından Memlukler döneminde inşa edilmiş olup, yüksekliği 7 metredir. Kubbetüs Sahra alanının batı tarafında, güney köşede yer almaktadır. Güneyde Nahaviyye Kubbesi’ne bitişiğinde olup, Silsile Kapısının karşısında bulunmaktadır.