Burhaneddin Minberi

Bu minber Memluklular döneminde yapılmış olup, Kubbetü’s Sahra avlusunun güney tarafında, Güney Kemerlerinin batısında yer almaktadır. Başkadı Burhaneddin Bin Cemâa tarafından 1309 yılında (hicri 709) inşa edildiği tahmin edilmektedir. Minber, banisinin ismini almıştır. Daha önce ahşaptan ve tekerlekli olduğu için hareketli bir minber iken mermer ve taştan oluşan bir minbere dönüştürülmüştür. Hatibin oturduğu bölüme kadar kısa bir merdiveni ve güzel bir girişi vardır. Minber şirin bir kubbe ile süslenmiştir. Kubbesi dört mermer sütun üzerine oturmaktadır. Bu kubbe “Mizan Kubbesi” olarak isimlendirilmektedir.

Minberin yanına bir de mihrap nakşedilmiştir. Bu mihrap, hatibin oturduğu yerin altında minberin batısında yer alır. Aynı yerde bir başka mihrap daha vardır. Bu mihrap Güney Kemerlerinin ilk ayağı üzerine minberin doğusuna nakşedilmiştir. Mescid-i Aksa alanı üzerinde açık alanda bulunan tek minber olma özelliği taşımaktadır. Geçmişte yağmur duası, imamlar tarafından bu minberin üzerinde yapılmaktaydı. Uzun süre bu mekânda Efendimizin (s.a.v.) sünnetini ihya etmek için cuma günleri namaz sonrasında ilim halkaları oluşturulur, müzakereler yapılırdı. Sultan Abdülmecid döneminde 1843 yılında yenilenen minber günümüzde bu amaçla kullanılmamakta, Aksa’mızın tarihi ve sanat mirasına güzellik katmaktadır.