Kuyular

İlim ve ibadet merkezi olan bir yapı için temizlik ve su vazgeçilmez / asli bir ihtiyaçtır. Bu sebeple uzun asırlar boyu bu mekâna hizmet eden medeniyetlerde çeşitli su kaynakları ile bu ihtiyacı gidermeye çalışmışlardır. Buradaki kuyular alışıldık sondaj ya da kazarak oluşturulan kuyulardan farklı olarak sarnıçlara / haznelere daha çok benzemektedir. Toprağın altında oda şeklinde bir mekân hazırlanır, burası yeraltı ve yağmur suları ile dolarak kuyu haline gelip kullanılır.