Kuzeydoğu Kemeri Kuyusu

Bu kuyu Mescid-i Aksa’nın doğu yönünde, Silsile Kubbesinin yakınındadır. Yaklaşık 22 metre boyunca uzanan taştan yapılmış bir kuyudur.