Uruc Kayası

Uruc Kayası, Mescid-i Aksa’nın tam ortasında, Kubbetüs Sahra’nın içindedir. 18 metre uzunluğunda, 13,5 metre genişliğinde olup yerden yüksekliği ise 2 metredir. Tam bilinen ismi Sahra El-Müşarrafa (Mübarek Kaya)'dır. Mübarek Kaya denmesinin sebebi, Efendimiz (s.a.v.)'in Miraca gecesinde semaya urucunun bu kaya üzerinden olduğu inancındandır.

İnsan idrakinin hayal bile edemeyeceği muhteşemlikte bir hadise olan Miraç mucizesi hakkında pek çok hurafeler eklenmiştir. Efendimiz (s.a.v.) Miraç hadisesini bize en küçük detayına kadar bildirmiştir. Hatta “geri döndüğünde yatağının sıcaklığı bile geçmemişti” cümlesine varıncaya kadar her ayrıntı anlatılmışken Efendimizin (s.a.v.) mübarek lisanından nakledilmemiş şeyleri ona atfetmek iftiradır, büyük hatadır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) de, Mescid-i Aksa da böyle iftiralarla/abartılarla büyütülmeye ihtiyacı olmayacak yüceliktedir.

Mübarek Kaya hakkındaki hurafeler bu kadar çok olunca Prof. Dr. İsa El-Kaddumi ‘’Mescid-i Aksa Gerçek Tarihi’’ kitabında konuya temas etmiş ve inanılmaması gereken hikâyeleri özetlemiştir.

  • Cennet kayalarından bir tanesi olduğu
  • Havada durduğu yani Muallak Taş olduğu
  • Beytülmakdis Kayasının kendiliğinden beyaz mercana dönüştüğü
  • Yeryüzünün bütün sularının onun altından çıktığı
  • Efendimizin ayak izi bu kayanın üstünde olduğu
  • Meleklerin parmaklarının izi üstünde olduğu
  • Cennet nehirlerinin birinin üstünde olduğu
  • Allah’ın arşının olduğunu söyleyenler var
  • Bu kayanın dünyanın ve yeryüzünün ortasını olduğu
  • Kâbe’deki Hacerul Esvet ayarında ve kutsallığında olduğu iddiaları ASILSIZDIR.

Bu kaya, düzensiz bir şekle sahip doğal bir mağaradır, birkaç basamaktan inerek içine girebilir. Giriş kapısının sağında ve solunda iki küçük mihrap, yukarıya baktığınızda ise genişçe, bir kişinin geçebileceği kadar bir oyuk bulunmaktadır. Haçlılar, Mescid-i Aksa’yı işgal ettiklerinde Kubbetüs Sahra’yı kilise olarak, bu kayanın üstünü de kurban kesmek için kullanmışlardır.