Ruhlar Mağarası

Mağara, Kubbetüs Sahra Mescidinin içerisindedir. Efendimizin (s.a.v.) üzerine basarak buradan semaya uruc ettiği Mübarek Kaya ya da Şerefli Kaya olarak da bilinen yerdir. Fiziki yapısı düzenli olmayan doğal bir mağaradır. 16 basamaklı merdivenler aracılığıyla aşağıya inilmektedir. Çok yüksek olmayan tavanında takribi 40 cm.'lik bir oyuk ile mağaranın içinde boyları bir metreden yüksek olmayan iki adet mihrap bulunmaktadır.

Bu mihraplardan birisi Emeviler döneminde yapılmıştır. Merdivenin hemen sol tarafındadır ve “Süleyman Mihrabı” olarak bilinir, en eski mihraptır. Diğeri ise merdivenin sağ tarafında, Fatımiler döneminden kalmadır ve “Davud Mihrabı” olarak isimlendirilir. Mağaranın içi çok büyük olmayıp yaklaşık 30 - 40 kişinin namaz kılabileceği bir alandır. Taban kısmı ise mermer üzerinden 2 tane İslami motif bulunmaktadır. Birisi kapının karşısında, diğeri ise mihrabın karşısındadır.