Mervan Mescidi

Mescid-i Aksa’nın güney doğu köşesinde bulunan yaklaşık 4000 metrekare alana sahip bir yapıdır. Emeviler döneminde inşa edilmiştir. Yapılışının temel amacı, Mescid-i Aksa sahasının tek bir düzeyde (kotta) olmasının sağlanmasıdır. Bu nedenle bu yapının kotu ön cami kotundan daha düşüktür. Haçlılar tarafından Kudüs’ün işgali sırasında atların bağlandığı ahırlara dönüştürülmüş olduğundan “Süleyman ahırları” diye isimlendirmişlerdir. Halen bu dönemin acı bir hatırası olarak bazı duvarlarda ve sütunlarda ip ya da zincir bağlamak için açılmış delikler bulunmaktadır. Kudüs, Selahaddin Eyyubi tarafından haçlı işgalinden kurtarılıncaya kadar yapı bu şekilde kullanılmıştır.

Uzun dönem kullanılmayan yapı özellikle 1917-1948 yılları arasındaki İngiliz işgali sırasında ve sonrasında tamamen kilitli tutulmuş, yapının içi yukarıdan dökülen inşaat artıkları, kuşların taşıdığı çöplerle adeta dolmaya başlamıştır.

Mescid-i Aksa mukaddes yapıları imar kurumu 1997 yılında yapıyı temizleyip yeniden inşa ederek Müslümanların namaz kılmasına uygun hale getirmiştir. Bu sayede Mescid, Yahudi örgütlerin işgal planlarından da korunmuştur.

Mervan Mescidi güneyden kuzeye doğru uzanan 16 revaktan oluşmaktadır ve Mescid-i Aksa’da namaz kılmak için yapılmış en büyük üstü çatı ile kapalı alan kabul edilmektedir. 4000 metrekareden fazla alana sahip olan Mescid’e bugün kuzey tarafından inen geniş merdivenler ile giriş yapılmaktadır.