Burak Mescidi

Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’in İsra ve miraç yolculuğu sırasında bineği Burak’ı bağladığı yer olup, Mescid-i Aksa’nın güney batı köşesini teşkil etmektedir. Bir anlamda Kadim Mescid'in de komşusudur. Şu anda zeminin altında kalmakta ve üstten gelen bir giriş merdiveni ile girilmektedir. Burak mescidi bugün olduğu hali ile Memlukler döneminde 1329-1359 (hicri 707-737) yılları arasında inşa edilmiştir. Ana kapısı Burak duvarında olduğu için günümüzde bu kapı kapalı tutulmaktadır. Mescide günümüzde Mescid-i Aksa'nın avlusundan merdivenlerle inilmekte olup, Mescid ibadete ve ziyarete açıktır.