Esbat Kapısı

Kapının Konumu: Mescid-i Aksa’nın kuzey doğu tarafında, kuzey revaktaki ilk kapıdır.

Kapının İsimleri: Esbat, ibranice sıbt kelimesinin çoğulu olup, "oğul, torun, kabile" anlamına gelmekte olup, Kapıya, Hz. Yakup'un çocuklarına nisbeten bu isim verilmiştir.

Kapının Tarihi: Esbat Kapısı İslam’ın ilk döneminden kalmadır, ancak,1213 yılında Eyyubiler döneminde yeniden yapıldı. Ardından 1367 yılında Memluklular döneminde Esbat kapısı minareyle birlikte yenilendi, daha sonra Kanuni Sultan Süleyman döneminde 1538 yılında Kudüs'e yönelik genel restorasyon döneminde tekrar yenilendi.

Kapının Vasıfları: Kemer şeklinde yapılmış 2 parçadan oluşmakta ve üzerinde süslemeler bulunmaktadır.

Kapının Şimdiki Durumu: Sık kullanılan kapılardan bir tanesidir. Ayrıca, şehir kapılarından aynı adı taşıyan Esbat Kapısına çok yakındır. Özellikle uzak şehirlerden gelen ziyaretçiler, otobüs duraklarına da çok yakın olan bu kapıyı kullanmaktadır.