Atem (Kral Faysal) Kapısı

Kapının Konumu: Mescid-i Aksa’nın kuzey tarafında olup kuzey revaktaki üçüncü kapıdır, Hıtta Kapısından 30 metre uzaklığındadır.

Kapının İsimleri: İslamin ilk dönemimde Haşimiler kapısı diye isimlendiriliyordu, Eyyubiler döneminde ise Şeref El- Enbiya diye isimlendirildi Şeref El- Enbiya mahallesine yakın olduğundan dolayı. Bir süre Deveriyye Kapısı olarakta anıldı Deveriyye Medresesine yakın olduğu için Osmanlı döneminde ise Atem Kapısı diye isimlendirildi karanlık kapısı anlamına gelir kapının dışı karanlık olduğu için söyleniyordu. Kral Faysal Kapısının anılmasının sebebi ise Irak Kralı Faysal 1930 yılında bu kapıdan girdiği için isimlendirildi.

Kapının Tarihi: Emeviler döneminde inşa edildi taştan yapılmış 3 kemerden oluşuyordu kapının sağındaki iki kemer kapatıldı bir tanesi açık kaldı. Eyyubiler döneminde yenilendi.

Kapının Vasıfları: Taştan yapılmış üç kemerli bir kapıdır 2 tanesi kapandı birisi açıktır Memluklular Medresesine yakındır Mücahitler caddesine çıkmaktadır.

Kapının Şimdiki Durumu: Kapı kullanıma açıktır.