Gavanime Kapısı

Kapının Konumu: Mescid-i Aksa’nın kuzey batı tarafında, Gavanime Kapı Minaresinin yakınındadır.

Kapının İsimleri: Bu kapının başka isimleri de bulunmaktadır: Babul Halil, Bab Beni Ğanim. Beni Ğanim kabilesi, Selahaddin Eyyubi döneminde fetihe gelmişlerdi, o bölgede yaşadılar ve ondan dolayı bu ismi aldı. Onların dedeleri olan Ğanim Bin Ali ise Mübarek Mescid-i Aksa’nın ilk şeyhlerinden ve imamlarındandır.

Kapının Tarihi: Bu kapı Memluklular dönenimden kalma 1307 yılında Mescid-i Aksa’nın batı revakı yapılırken Sultan Muhammed Bin Kalavun tarafından yenilendi. İşgalciler tarafından 1998 yılında yakılmaya çalışıldı ve Kapı zarar gördü, daha sonra Vakıflar Daire Başkanlığı tarafından restorasyonu yapıldı.

Kapının Vasıfları: Normal bir kapı olup üzerinde süslemeler bulunmaktadır. Mescid-i Aksa’da en yüksek kapılardandır. Girişten itibaren basamaklardan aşağıya inilmektedir.

Kapının Şimdiki Durumu: Kapı açık olup Beni Ğannem ve Barkuk mahallesine çıkmaktadır.