El Nazır Kapısı

Kapının Konumu: Mescid-i Aksa’nın batı revakında olup ikinci kapıdır, Gavanime Kapısına yakındır.

Kapının İsimleri: Nazır Kapısı denmesinin sebeplerinden bir tanesi Nazır El Mescideyn Mescid-i Aksa ve Halilurrahman Mescidine bir görevli gelip kapıda bekleyip kontrol ediyor. Diğer ismi ise Meclis Kapısı'dır. Bu adı almasının sebebi de; Kapının tam çıkışında Yüksek İslam Meclisi'nin kapısı bulunmasıdır. Osmanlı Döneminde burada suç işleyenlerin tutulduğu küçük bir hapishane bulunuyordu. Kapının diğer bir ismi ise Bab Alâeddin El-Busayri'dir. El-Busayri büyük İslam âlimlerinden olup, Kapının çıkışında kabri bulunuyor

Kapının Tarihi: İslamın ilk döneminden kalma taştan bir kapı olup damla taş süslemeleri bulunmaktadır. Memluklular döneminde yenilenmiştir.

Kapının Vasıfları: Büyük bir kapıdır, girişi kare şeklinde olup iç kısımda kemer şeklindedir. 4,5 metre yüksekliğindedir.

Kapının Şimdiki Durumu: Açık kapılardan bir tanesi olup en sık kullanılan kapılardan bir tanesidir. Kapı Alâeddin El-Busayri İnzivasına ve Vad Caddesine çıkmaktadır.