Tövbe ve Rahmet Kapısı

Kapının Konumu: Mescid-i Aksa’nın doğu surunda bulunuyor, Esbat Kapısından 200 metre uzaklıktadır. Dış tarafı ise Babul Rahme Mezarlığının içerisindedir.

Kapının İsimleri: Beytülmakdis müezzini Ebü'l Avvam'dan rivayetle, Abdullah b. Amr b. As., Kur’an-ı Kerim’de zikredilen Sur'un burası olduğunu söylemektedir: "O gün münafık erkeklerle münafık kadınlar iman edenlere derler ki: "Bize bakın da sizin nurunuzdan bir parça ışık alalım". (Onlara): "Arkanıza dönüp bir nur araştırın" denir. Bu sırada aralarına bir kapısı olan bir duvar çekilir ki, onun iç yanı rahmettir, dış yanında ise azap vardır." (Hadid/13)

Tövbe ve Rahmet Kapısı, Mescid-i Aksa’nın doğu surudur. Kapının iç tarafı Mescid-i Aksa’dır, dışı ise cehennem vadisidir. Ona nisbeten bu isim verildiği rivayet edilir.

Kapının Tarihi: Bu kapı Mescid-i Aksa’nın en eski kapılardandır. Emevî döneminde Abdülmelik Bin Mervan zamanından kalma bir kapıdır.

Kapının Vasıfları: Kapı 11,5 metre yüksekliğindedir ve iki kemerden oluşmaktadır. Dışarıdan girildiğinde sağdaki giriş kapısının adı "Tövbe Kapısı", soldaki kapı ise "Rahmet Kapısı’dır". Kapı, surdan daha yüksektir. İç kısımda ise basamaklardan aşağıya iniliyor ve karşınıza büyük mescit geliyor. İmamı Gazali hazretleri bu mekânda kalmış, ders vermiş, "İhyâu Ulumiddin" adlı kıymetli eserini burada yazmıştır. Kapıya yakın Babul Rahme mezarlığında iki değerli sahabe medfundur; biri Ubade Bin Samit diğeri ise Şedded Bin Evs’tir. Hristiyanlar, bu kapıyı "Golden Gate" diye isimlendiriyorlar. Onların inanışına göre Hz. İsa bu kapıdan girdi ve tekrar geldiğinde bu kapıdan girecektir. Yahudi inancında ise Mesih Zeytin Dağından gelip bu kapıdan girecektir. Selahaddin Eyyubi döneminde güvenlik sebebiyle kapatılmıştır.

Kapının Şimdiki Durumu: Kapalı durumdadır. İç kısmı ise şu anda açıktır ve mescid olarak kullanılmaktadır.