Medreseler

Kudüs’ün Müslümanlar tarafından fethedilmesinin ilk gününden bu yana, Mescid-i Aksa, Kur’an-ı Kerim, hadis ve İslam fıkhı alanında etkin bir ilmi hareketi bünyesinde barındırmaktadır. Bu mübarek alan en başından itibaren özellikle İslami ilimlerin öğretildiği bereketli bir ilim yuvası olmuştur. Bu kapsamda Mescid-i Aksa’daki medreseler, mübarek mekânın önemli bir misyonu olan eğitimin kurumsallaşmasında önemli rol oynamaktadır.

Medreselerin Mescid-i Aksa'da yaygınlaşması esas olarak Eyyubiler dönemi ile ilişkilidir. Memlukler döneminde daha da gelişen medreseler, Osmanlı döneminde de aktif olarak hizmet vermiştir.

Günümüzde de Mescid-i Aksa'da bulunan medreseler, İslam’ın Mescid-i Aksa'ya vermiş olduğu değeri, önemi, onun ilim konusundaki rolünü ve yerini göstermektedir. Bu medreselerden bazıları halen eğitim kurumu olarak görevini yerine getirmeye devam ederken, diğer bazıları Mescid’in idare binaları ve lojmanları olarak kullanılmaktadır.