Tenkeziye Medresesi

Bir kısmı Mescid-i Aksa’nın dışında, diğer bir kısmı ise batı revakları içerisinde yer alan medrese 1328 yılında (hicri 729) Emir Tenkez tarafından inşa edilmiş ve onun adıyla anılır olmuştur. Önceleri mahkeme binası olarak kullanılan medrese, ardından İslam Konferansı merkezi, sonrasında ise Aksa Bilim Enstitüsü merkezi olarak kullanılmış, 1969 yılında ise İsrail işgal güçleri tarafından zorla el konularak Sınır Bekçileri Merkezi haline getirilmiştir.