Hatuni Medresesi

Bu medrese Mescid-i Aksa’nın batı revaklarında yer almakta olup, inşa tarihi 13. yüzyıla (hicri 7. asır) dayanmaktadır. Bağdatlı Agal hatun tarafından vakfedilmiştir. Fıkıh ve Kur’an eğitimine adanmış bir medresedir. Medresenin doğu pencereleri Mescid-i Aksa ve sahasına batmaktadır. İçerisinde vakfeden Agal Hatun’un yanı sıra Filistin davası yolunda mücadele eden Hindistanlı bir emir olan Emir Muhammed Ali El Hindi, Osmanlı dönemindeki Kudüs valisi ve Üçüncü Arap Konferansı İcra Komitesi Başkanı Musa Kazım El Hüseyni, Filistin Kurtuluş Örgütü’nün temsilcisi oğlu Faysal El Hüseyni, Şerif Abdülhamid Bin Avn ve Filistinli meşhur bir şahsiyet olan Abdülhamit Şoman’ın kabirleri yer almaktadır.