Mencikiye Medresesi

Mübarek Mescid-i Aksa’nın kuzey batı duvarının hizasında Nazır kapısının solunda yer almaktadır. Emir Seyfettin Mencek tarafından 1361 yılında (hicri 763) inşa edilen medrese iki katlıdır ve birçok odası ve revakı bulunmaktadır. Osmanlılar tarafından yirminci yüzyılın başlarında lojmana, sonrasında ise Kudüs şehrinin ziyaretçileri için misafirhaneye çevrilmiştir. İngiliz mandası döneminde ilköğretim okulu olarak kullanılmış, ardından Yüksek İslam Kurulu tarafından bina restore edilerek kurulun merkez binası olarak kullanılmaya başlanmıştır. Hali hazırda Kudüs Genel İslami Vakıflar Dairesi merkezi olarak kullanılmaktadır.