Ömeriye Medresesi

Mescid-i Aksa’nın kuzey batı tarafında yer almakta olup, Memluk Sultanı Melik El Nasır Muhammed Bin Kalavun döneminde Kudüs vekili Haremeyn’i Şerifey’n Nazırı Emir Alemüddin Sancar Bin Abdullah El Cavli tarafından vakfedilmiştir. Harem-i şerife bakan medresede eğitim Osmanlılar tarafından on dokuzuncu yüzyılda vilayet evine çevrilinceye kadar devam etmiştir. Sonrasında ise Kudüs vekillerinin lojmanına, ardından da hükümet konağına dönüştürülmüştür. İki kattan oluşan bina açık bir alana bakmaktadır ve içerisinde birtakım odalar yer almaktadır. Güney cephesi Mescid-i Aksa meydanına bakan yapının bir bölümü Ömeriye medresesi tarafından kullanılmaktadır.