Sabibiye Medresesi

Bu medrese Ömeriye medresesinin doğu tarafında küçük bir kısmını oluşturur. 1379 (h. 800) yılında Alâeddin Bin Ali Bin Muhammed tarafından inşa edildi. Nasibiyye Medresesi olarak ta bilinir Mescid-i Aksa’nın kuzey revakı üstündedir. İki kattan oluşuyor. Memluklular döneminde adeta fikir ve kültür merkezi olan binada Osmanlı döneminde ise mahkeme kadısı lojmanı ve askeri kışla olarak kullanıldı. İngilizler döneminde Yüksek İslam Konseyi tarafından restorasyonu yapıldıktan sonra 1938 yılında Şeyh Muhammed Salih tarafından vakıflardan kiralandı Maarif anaokulu olarak hizmet verdi. Sonraki dönemlerde İngilizler binaya el koyarak polis merkezine dönüştürdüler. 1948 yılından sonra Arap kurtuluş ordusunun karargâhı oldu. Ürdün döneminin başlangıcında idari işlerde kullanılan bina son olarak 1952 yılında tekrar medreseye dönüştürüldü.