As'ardiye Medresesi

Bina 1368 tarihinde Mecduddin El-Esardi tarafından vakfedilmiş olup bu isimle bilinmektedir. Mübarek Mescid-i Aksa içerisinden merdivenler ile ulaşılan medresenin girişi kuzey revaklarda yer almaktadır. İki kattan oluşan medresenin ortasında, etrafında oda ve hücreler bulunan açık bir saha yer almaktadır. Medrese yapısının ortasında, doğusunda ve batısında olmak üzere üç kubbesi bulunmakta, ayrıca mübarek Mescid-i Aksa’ya bakan güzel bir mescidi bulunmaktadır. Şu an ikamet amaçlı kullanılmaktadır.