Melekiyye Medresesi

1340 yılında (hicri 741) Memluk sultanı Nasır Muhammed Kalavun tarafından kuzey revaklarda inşa edilmiş olan medrese iki katlıdır ve beyaz ve kızıl taşlarla süslenmiş Memluk’lü tarzında estetik bir girişe sahiptir. Şu an ikamet amaçlı kullanılmaktadır.