Farisiyye Medresesi

Memluklular döneminde 1353 yılında Emir Faris El Bekki tarafından vakfedilmesi nedeniyle bu ismi alan medrese, Eminiye medresesi ile iç içedir. 1352 yılında inşa edilen medresenin revakları haremi şerifin kuzey revaklarının üzerinde bulunmaktadır. Medrese’nin ön cephesi hareme bakmaktadır. Mescid-i Aksa içerisinden çıkıntılı ve dalgalı bir şekilde medrese girişine ulaşan bir merdiven ile çıkılan medresenin iki tarafında iki teras hücre bulunmaktadır. Medresede dörtgene benzer bir açık alan da bulunmakta olup, komşu medresesi olan Eminiye medresesinden birinci katına bir merdiven gelmektedir. Eminiye medresesi kendisinden biraz yüksekte olan Farisiye medresesi ile iç içedir ve her iki medrese bugün lojman olarak kullanılmaktadır.