Eminiyye Medresesi

Mescid-i Aksa’nın kuzey revakında Atem kapısının üstünde yer almaktadır. 1329 yılında Eminüddin Abdullah Bey tarafından inşa ve vakıf edilmiş olup, yine kendisinin adıyla tanınmaktadır. Osmanlılar döneminde restore edilen medrese dört katlı olup Mescid-i Aksa’nın kuzey revakının üzerinde odaları ve bir kapısı bulunmaktadır. İçerisinde resmi görevli imam efendi ikamet ettiğinden dolayı “imam evi” olarak da bilinmektedir.