Basatiye Medresesi

Bu medrese Mescid-i Aksa’nın kuzey tarafında el Aksa okulları ve kreşinin üzerinde bulunmaktadır. Kadı Zeyneddin Abdulbasıt Bin Halil El Dimeşki tarafından 1431 tarihinde vakfedilmiştir. Bugün için medrese Mescid-i Aksa dışında bulunan Bekriye okullarının merkezi olarak kullanılmaktadır. Basitiye medresesi büyük bir medrese olup, dünya çapında meşhurdur. Tarih boyunca hafızlık eğitimi, hadis rivayeti gibi dini ilimlerin yanında astronomi ve matematik gibi farklı alanda çok sayıda âlim yetiştirmiştir.