El Aksa İslam Medresesi

Bu medrese kuzey revakta Hıtta kapısı ile Atem kapısı arasında yer almaktadır. Emir Alemüddin Sancar El Düveyder tarafından 1295 yılında (hicri 695) vakfedilen medrese, vakıfının adı ile anılmaktadır. 1980'li yılların başında bu medrese el-Aksa İslam okulları ve kreşine çevrilmiştir.