Kerimiyye Medresesi

Medrese, Sultan Muhammed bin Kalavun döneminde inşa edildi, 1318 (hicri 718) yılında Kerim Ed din Bin Al-Muallim Bin Hebbetullah tarafından yaptırılmıştır. Birçok hayırlar yapıp, cami, medreseler vakfeden banisine nisbeten bu isimle anılan medrese Hıtta kapısının sağ tarafındadır. Mekân uzun yıllar boyunca ilim talebeleri için hem medrese hem mesken hizmeti vermiştir. İki katlı olup alt katı sonradan Mescid-i Aksa’nın erkekler için şadırvana dönüştürüldü, üst katı ise Kudüslü bir aile için mesken olarak kullanılmaktadır.