Gadiriyye Medresesi

Mescid-i Aksa’nın kuzey tarafında Esbat ile Hıtta kapısı arasında yer almaktadır. Memluk sultanı Rasbay döneminde 1432 (hicri 836) yılında Emir Nasrettin bin Dülger’in eşi Mısır Hatun tarafından inşa edilen medrese, İslami vakıflar dairesi tarafından yenilenmiş, ancak işgalciler çatısının tamamlanmasına bugüne kadar izin vermemişlerdir.