El Aksa İslami Medresesi (Lise)

Mescid-i Aksa’nın kuzey revakında Esbat kapısı ile Esbat kapısı minaresi arasında yer almaktadır. 1980'li yılların başında kuruluşu esnasında şeriat lisesi olduğundan dolayı bu isimle anılmıştır. Bugün ise ilköğretim ve lise olarak kullanılmakta olup, içerisinde şeri ilimler öğretilmektedir.