Hataniyye Medresesi

Bu medrese 1191 (hicri 587) yılında Selahattin Eyyubi döneminde inşa edilmiş ve içerisinde dini ilimler okutan Şeyh El Hatni’ye istinaden “Hatniye medresesi” diye isimlendirilmiştir. Doğrudan Selahattin Eyyubi minberinin arkasında ve mescidin surlarına bitişik olarak yer almakta olan medrese birtakım değişikliklere tabi tutulmuş, bazı odalar ve tuvaletler eklenen medresenin birkaç duvarı ve pencereleri dışında asıl binasına ait herhangi bir eser kalmamıştır.