Nahaviyye Kubbesi

Sultan İsa el Eyyubi tarafından 1207 yılında sarf ve nahiv gibi dil bilimleri medresesi olarak inşa edilmiştir. Kubbe birbirine bitişik üç odanın üzerinde batı tarafındaki köşesinde bulunmaktadır. Beytulmakdis’te fikir hareketi hususunda önemli bir role sahip olan bu kubbe, 17. yüzyıla kadar (hicri 12. asır) faaliyetlerine devam etmiştir. Sonraki dönemlerde İslami Eserler Kütüphanesi olarak kullanılan Kubbe, 1956 yılında Kubbetüs Sahra’nın onarım ve imarı için mimari mühendislik ofis haline getirilmiştir. Halihazırda baş hakimlik makamı olarak kullanılmakta olup, Kudüs Şeriat İstinaf Mahkemesi’nin merkezi sayılmaktadır.