Süleyman Kubbesi

Emevi halifesi Süleyman bin Abdülmelik tarafından inşa edildiği ifade edilmektedir. 1203 yılında Eyyubiler döneminde, ardından Osmanlılar döneminde restore edilmiştir. Yirmi dört mermer sütunun üzerinde sekizgen bir yapıya sahip olan kubbenin içerisinde şerefli Kudüs kayasının parçası olduğu düşünülen bir kaya parçası bulunmaktadır. Önceleri kayanın etrafında demir çit bulunsa da daha sonra bu çit kaldırılmıştır. Kubbenin güney tarafında bir mihrabı ve kuzey tarafında kapısı bulunmaktadır. Mübarek Mescid-i Aksa’nın kuzey alanlarının ortasında kalan kubbe Faysal Kapısı'nın güneybatısında yer almaktadır. Şu an için Mescid-i Aksa içerisinde hanım vaizlerin merkezi olarak kullanılmaktadır.