Peygamber Aşıkları Kubbesi

1817 yılında Osmanlı Sultanı II. Mahmut döneminde inşa edilmiştir. Bazı sufi şeyhlerinin zikir için bu kubbenin altında düzenli olarak toplanmaları nedeniyle bu isimle anılır. Banisine ithafen “Sultan II. Mahmut Kubbesi” olarak da isimlendirilmektedir. Mescid-i Aksa’nın kuzey tarafında Şerefü’l Enbiya Kapısı'nın yakınlarında bulunur.

Kubbe dört tarafı açık dörtgen bir yapıdan ibarettir. Mübarek Mescid-i Aksa’nın zemininden yaklaşık yarım metre kadar yüksekte birkaç basamak ile çıkılan dörtgen bir terasın üzerinde taş direklerin üzerine kurulu bulunmaktadır. Direklerin üzerinde bulunan alçak kubbenin güney tarafında zarif bir mihrap bulunmaktadır.